Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα ψηφοδελτίου Θανάση Καλαμαρά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΘ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από την μικρή αλλά ουσιαστική εμπειρία μου από την διοίκηση του Ελληνικού Bowling και με βάση τα όσα έχουν διαδραματιστεί τον τελευταίο καιρό, μπορώ σήμερα, απαλλαγμένος από τις τυπικές δεσμεύσεις, τόσο της θέσης μου ως Προέδρου της ΕΟΜ, όσο και της θέσης μου ως επικεφαλής μιας συγκεκριμένης κίνησης, να προτείνω στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης και κατ’ επέκταση σε όλους τους αθλητές, την πρότασή μου για την επόμενη μέρα. Μια μέρα για να πάει το Bowling εμπρός με θεσμούς και σεβασμό σε ένα οικονομικά δυσοίωνο περιβάλλον.

Δεν είναι εύκολο να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις που έχουν εγερθεί το τελευταίο διάστημα. Όσοι έχουν μιλήσει τώρα, αλλά και στο παρελθόν, μίλησαν με το συναίσθημα αλλά όχι την λογική. Είμαι στον χώρο των επιχειρήσεων αρκετό διάστημα για να γνωρίζω ότι μια επιτυχημένη πορεία θα πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικά στοιχεία και θεμέλια. Πόσο μάλλον σε δύσκολους οικονομικά καιρούς για τον κόσμο. Η πρότασή μου μπορεί να φανεί σε κάποιους μη συνηθισμένη, όμως νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε έχει τις λιγότερες δυνατές αντιρρήσεις, τα λιγότερα δυνατά κόστη και την πιο ρεαλιστική και ουσιαστική δυνατότητα αθλητικού ανταγωνισμού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 

Η ΕΟΜ είναι ένας δημόσιου χαρακτήρα οργανισμός που σκοπός του είναι να εποπτεύει το άθλημα του Bowling στην Ελλάδα και να κανονίζει την λειτουργία του με τους διάφορους κανονισμούς της. Επιπλέον η ΕΟΜ εκπροσωπεί την χώρα μας στο εξωτερικό, τόσο διοικητικά στα διάφορα συνέδρια και συνελεύσεις, όσο και αγωνιστικά με τις διάφορες Εθνικές ομάδες, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση και λειτουργία τους.

Με βάση τους τελευταίους 8 οικονομικούς απολογισμούς, τα πραγματικά έξοδα της ΕΟΜ είναι κατά μέσο όρο περί τις 90-100.000 ευρώ το χρόνο. Από αυτά, ένα ποσό γύρω στις 30.000 δαπανάται για τα διοικητικά και λειτουργικά της έξοδα και το υπόλοιπο 60-70.000 για τις Εθνικές ομάδες.

Κατά την εποχή της άνθησης του αθλήματος στην Ελλάδα (2000-2008), τα ΔΣ της ΕΟΜ εκπόνησαν ένα σύστημα αγώνων, το οποίο παράλληλα με την προώθηση του αθλήματος, αποσκοπούσε στην συγκέντρωση των παραπάνω πόρων συμπληρωματικά προς τις συνδρομές. Λόγω της ύπαρξης χορηγιών (Brunswick, Vodafone κλπ) αλλά και της κρατικής επιχορήγησης, υπήρξε η δυνατότητα να δοθούν ποσά για ανάπτυξη (σχολές προπονητών, διαιτητών, πρόγραμμα Juniors, οδοιπορικά σε συλλόγους και αθλητές κλπ) ή και για άλλες εκδηλώσεις (γιορτές ΕΟΜ, ανάληψη διεθνών διοργανώσεων κλπ).

Από το 2009 που η οικονομική κρίση χτύπησε την χώρα μας, τα έσοδα αυτά είτε καταργήθηκαν είτε μειώθηκαν δραστικά. Το ΔΣ πήρε την απόφαση της αύξησης συνδρομής (από 10 σε 30 ευρώ ανά δελτίο), μετακυλώντας ουσιαστικά την απώλεια στους συλλόγους και κατ’ επέκταση στα μέλη, χωρίς ωστόσο να μειώσει την εμπλοκή της στο αγωνιστικό πρόγραμμα, αφού ακόμα υπήρχε η ανάγκη αυξημένων πόρων, πολλοί από τους οποίους πήγαζαν από αυτό το αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά κρίθηκαν απαραίτητοι λόγω της μεγάλης αποδοχής από τους αθλητές.

Η κρίση – οικονομική κατά κύριο λόγο – κορυφώθηκε φέτος με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε αγωνιστική. Δυστυχώς πολλοί έχουν συνδυάσει στο μυαλό τους την ΕΟΜ με την διοργάνωση των κάθε φύσης αγώνων, ενώ θα έπρεπε – επιβάλλεται πλέον – η ΕΟΜ να έχει τον ρόλο της εποπτείας μόνο των αγώνων που αναθέτει ή εγκρίνει, ώστε να απεμπλακεί οικονομικά από αυτούς. Δεν είναι πλέον δυνατόν να ακολουθηθεί το ίδιο αγωνιστικό μοντέλο, απλά γιατί ο κόσμος (αθλητές, σύλλογοι) δεν είναι σε οικονομική πλέον θέση να το ακολουθήσουν και να το υποστηρίξουν.

Με βάση τον τελευταίο συλλογισμό, θα πρέπει η ΕΟΜ να αντλήσει τους αναγκαίους πόρους, για να μπορεί να υπάρχει σαν οργανισμός, από άλλες πηγές και όχι από τους αγώνες της. Εξ’ άλλου με βάση το άρθρο 4 του Καταστατικού της, οι πόροι της ΕΟΜ είναι:

α) Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων-μελών, οι οποίες καθορίζονται ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ. Αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο μία φορά ετησίως και ισχύει για την επόμενη περίοδο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 30η Σεπτεμβρίου.

Τα Σωματεία – μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τις συνδρομές τους σε τριμηνιαίες δόσεις εντός 15θημέρου από την ενημέρωσή τους από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΟΜ.

β) Πρόσοδοι από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς της, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΟΕ και τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά.

γ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την ΕΟΜ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή άλλους κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, ιδιώτες, κλπ.

δ) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΟΜ, στην οποία περιλαμβάνονται οποιοδήποτε ακίνητο κατέχει η ΕΟΜ, έχοντάς το στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή της για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, τα έπιπλα των Γραφείων, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και ιματισμός των Εθνικών Ομάδων, καθώς και το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσης.

Δεν αναφέρεται πουθενά ότι πόροι της ΕΟΜ είναι τα παράβολα των αγώνων. Άρα θα πρέπει το ποσόν που χρειάζεται η ΕΟΜ για να εκπληρώσει τον σκοπό της (90-100.000 ευρώ) να προέλθει από τις παραπάνω πηγές: συνδρομές μελών και χορηγίες ή δωρεές. Το κύριο βάρος των προσπαθειών του ΔΣ θα πρέπει να είναι να συγκεντρώσει αυτό το ποσόν από συνδρομές ή/και χορηγίες και όχι να αναλίσκεται σε διοργάνωση αγώνων με σκοπό την οικονομική της ενίσχυση. Όσο περισσότερες χορηγίες έχει, τόσο λιγότερο είναι το ποσόν της συνδρομής που θα πληρώνουν οι σύλλογοι και αντίστροφα.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα βασίζεται στην παραπάνω διαπίστωση. Με βάση αυτή, η ΕΟΜ πρέπει να απεμπλακεί από την διοργάνωση και οικονομική διαχείριση κάθε φύσης αγώνων. Πρέπει να εποπτεύει, να αναθέτει αλλά όχι να διαχειρίζεται. Υπάρχουν πολλοί φορείς για να εκτελέσουν το έργο αυτό: σύλλογοι, αίθουσες, εταιρείες κλπ.

Από οικονομικής άποψης το παραπάνω σκεπτικό οδηγεί σε εξεύρεση των «χαμένων» πόρων των παραβόλων στις άλλες 2 πηγές: συνδρομές και χορηγίες. Προτείνω λοιπόν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο την αύξηση, από το Δ’ τρίμηνο του 2013 (ΟΚΤ-ΔΕΚ 13) της συνδρομής των συλλόγων από 30 ευρώ ανά δελτίο σε 60 ευρώ ανά δελτίο το χρόνο και την παράλληλη κατάργηση όλων των παραβόλων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την είσπραξη από την ΕΟΜ ενός ποσού περίπου 60-70.000 ευρώ ετησίως (αν αναλογιστεί κανείς ότι στην ΕΟΜ υπάρχουν σήμερα περί τα 1300-1400 δελτία, εκ των οποίων τα 300 είναι Juniors). Το υπόλοιπο ποσόν δεσμεύομαι ότι θα βρεθεί από χορηγίες, με την ελπίδα ότι κάθε νέα χρονιά το ποσό των χορηγιών θα αυξάνεται ώστε να μπορεί να μειώνεται το αντίστοιχο ποσόν συνδρομών των σωματείων. (Ήδη επί της σύντομης προεδρίας μου άνοιξε ειδικός λογαριασμός σε τράπεζα όπου σκοπός του θα ήταν να συγκεντρώνει δωρεές από εύρωστους οικονομικά ανθρώπους του χώρου).

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους αθλητές, τους συλλόγους, τους φορείς;

Α) για τους αθλητές, που στην ουσία μέσω των συλλόγων τους οι περισσότεροι πληρώνουν αυτή την συνδρομή αφού είναι και μέλη, σημαίνει 30 ευρώ παραπάνω τον χρόνο σαν εισφορά στην ΕΟΜ, αλλά απαλλαγή από κάθε είδους παραβόλου αγώνων. Με την παράλληλη κατάργηση των «υποχρεωτικών» τουρνουά (γύροι, δυάδες κλπ) υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος – κυρίως για τους αθλητές των επαρχιών που μετακινούνται – από «πεταμένα» λεφτά εκτός αθλήματος (ξενοδοχεία, βενζίνες κλπ) αλλά και από παράβολα.

Β) για τους συλλόγους, περισσότερο δυνατά εσωτερικά πρωταθλήματα, αφού πλέον οι αθλητές μέσω αυτών κυρίως θα επιζητούν την Πανελλήνια ή τοπική διάκριση σε ατομικό επίπεδο. Οι αθλητές θα προσφέρουν περισσότερο στον σύλλογο στον οποίο ανήκουν, με συνέπεια την ενδυνάμωση των συλλόγων τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Με τις αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ομαδικών πιθανόν δεν θα μειωθεί το κόστος (για λόγους αγωνιστικούς αυτό δεν είναι εφικτό, αφού όλοι οι σύλλογοι επιζητούν την διεξαγωγή του ομαδικού-πεντάδες), αλλά θα υπάρχει και η ζητούμενη ισονομία για όλους (σύλλογοι Αθήνας και επαρχίας), με την καθιέρωση 1 αγωνιστικής σε έδρα που θα ορίζεται με κλήρωση.

Γ) για τις αίθουσες, δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης περιφερειακών ή και πανελληνίων τουρνουά των οποίων έχουν την αποκλειστική οικονομική διαχείριση. Η ΕΟΜ θα πάψει να ανταγωνίζεται σαν διοργανωτής, ο μόνος ανταγωνισμός θα είναι μεταξύ τους, ως είθισται σε μια ελεύθερη οικονομία.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Με την διασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων η διοίκηση της ΕΟΜ περνάει σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Η ανάλυση των οικονομικών της δεδομένων γίνεται απλούστατη και εύκολη στην παρακολούθηση των διαφόρων κονδυλίων. Έχουν την δυνατότητα τα μέλη του ΔΣ να ασχοληθούν πιο σοβαρά με την εξεύρεση χορηγιών αλλά και με την εκπόνηση κανονισμών, παρά να αναλίσκονται στην καθημερινή φθορά της παρακολούθησης των πρωταθλημάτων. Παύει στην ουσία να χρησιμοποιεί ανθρώπους για την διοργάνωση και παρακολούθηση των διαφόρων πρωταθλημάτων οι απολαβές των οποίων έχουν αμφιλεγόμενη νομιμότητα.

Παράλληλα με τα παραπάνω θα πρέπει να μπουν σε λειτουργία για πρώτη φορά οι διάφορες Επιτροπές, οι οποίες κατά το απώτερο και πρόσφατο παρελθόν υπήρχαν μόνο κατ’ όνομα. Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα 7 ατόμων που αποτελούν το ΔΣ να έχουν την ευθύνη και την επιφόρτιση για όλα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός θέλει διεύρυνση και αλλαγές. Η Νομική Επιτροπή που θα προταθεί, έχει ήδη προχωρήσει και θα φέρει προς ψήφιση νέο, βελτιωμένο Εσωτερικό Κανονισμό στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Αναβάθμιση θέλει επίσης και το Καταστατικό της ΕΟΜ αφού υπάρχουν πολλά κενά και παραλείψεις, όπως και περιττά, απαρχαιωμένα ήδη από τις καταστάσεις εδάφια.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γενικές Αρχές

Όλα τα τουρνουά που έχουν την έγκριση της ΕΟΜ μετρούν στον μέσο όρο του αθλητή/αθλήτριας, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών πρωταθλημάτων των συλλόγων (εξαιρούνται για τον ΜΟ τα τουρνουά no-tap).

Οι πόλεις και οι αίθουσες διεξαγωγής θα ορίζονται με κλήρωση μεταξύ αυτών που πληρούν τις αγωνιστικές προδιαγραφές καθώς και τις απαιτήσεις χωρητικότητας του κάθε πρωταθλήματος ή αγώνα. Αίθουσα που κληρώνεται για κάποιο συγκεκριμένο αγώνα, εξαιρείται από την κλήρωση για τον συγκεκριμένο αγώνα τα επόμενα 3 χρόνια (εκτός αν δεν υπάρχουν άλλες αίθουσες με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές).

Για τους νικητές της κατηγορίας a bowlers υπάρχει η ανταμοιβή της συμμετοχής τους στις διάφορες Εθνικές αποστολές στο εξωτερικό. Για τους νικητές των κατηγοριών b & c bowlers θα υπάρχουν ανάλογες υλικές βραβεύσεις (πχ συμμετοχή σε τουρνουά του εξωτερικού, αθλητικό υλικό κλπ).

Στην ΕΟΜ θα οριστεί Επιτροπή Εθνικών ομάδων στελεχωμένη με άτομα σε κάθε περιφέρεια (Νότιος όμιλος, Βόρειος όμιλος και Κρήτη) ώστε να παρακολουθεί και να προτείνει τους αθλητές εκείνους που θα διαγωνίζονται σε αγώνα (trials) για τις διάφορες Εθνικές Ομαδικές αποστολές.

Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα

Η ΕΟΜ θα διοργανώνει 1 Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα κάθε αγωνιστική χρονιά, όπου δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες a bowlers. Ο πρωταθλητής και η πρωταθλήτρια Ελλάδος θα απαρτίζουν την Εθνική ομάδα για το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Ατομικό Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που στην αγωνιστική περίοδο διεξάγεται και Παγκόσμιο Ατομικό Πρωτάθλημα, τότε θα γίνονται 2 τέτοια Πρωταθλήματα.

Η ΕΟΜ θα διοργανώνει επίσης 3 Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα (1 σε κάθε περιφέρεια) για τους αθλητές b & c bowlers. Οι νικητές κάθε κατηγορίας σε κάθε όμιλο θα είναι οι πρωταθλητές Ελλάδος στην κατηγορία τους (3 πρωταθλητές b bowlers και 3 πρωταθλητές c bowlers, αντίστοιχα και για τις γυναίκες).

Οι πρωταθλητές Ελλάδος Juniors θα αναδεικνύονται από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors, την ευθύνη του οποίου θα έχει η ΕΟΜ, όπως μέχρι σήμερα.

Για τα παραπάνω τουρνουά δεν θα υπάρχει παράβολο συμμετοχής, όμως θα υπάρχει η υποχρέωση των αθλητών για πληρωμή των παιχνιδιών τους στην αίθουσα διεξαγωγής (εκτός αν αυτή προσφερθεί δωρεάν).

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα

Καταργούνται όλες οι κατηγορίες. Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους με καθαρά γεωγραφικά κριτήρια, όπου θα δώσουν προκριματικούς αγώνες και θα υπάρχει πρόκριση για τα τελικά. Σε κάθε όμιλο θα διεξάγονται προκριματικοί αγώνες εφόσον οι ομάδες του ομίλου είναι περισσότερες από 1. Οι προκριματικοί αυτοί αγώνες θα είναι αγώνες 1 ημέρας (πχ Κυριακή), ώστε να μην υπάρχουν έξοδα διανυκτέρευσης.

Με βάση την σημερινή δύναμη της ΕΟΜ οι όμιλοι για το Πανελλήνιο Ομαδικό των Ανδρών 2014 θα είναι 8:

1. Αθήνα + Χαλκίδα σύλλογοι 26 – προκρίνονται 11,
2. Θεσσαλονίκη + Σέρρες σύλλογοι 8 – προκρίνονται 4,
3. Κρήτη σύλλογοι 6 – προκρίνονται 3,
4. Θεσσαλία + Λαμία σύλλογοι 4 – προκρίνονται 2,
5. Κέρκυρα σύλλογοι 3 – προκρίνεται 1,
6. Θράκη σύλλογοι 3 – προκρίνεται 1,
7. Πάτρα σύλλογοι 2 – προκρίνεται 1,
8. Δωδεκάνησα σύλλογοι 2 – προκρίνεται 1.

ΣΗΜ: Ανάλογα θα υπάρξουν όμιλοι για το Πανελλήνιο Ομαδικό των Γυναικών με πρόκριση 12 ομάδων στα τελικά.

Στα τελικά οι 24 σύλλογοι θα παίξουν την 1η ημέρα 6 παιχνίδια σύνολο κορινών (2 λαδώματα) και θα προκριθούν οι 12 πρώτοι σύλλογοι. Την 2η ημέρα θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 6 ομάδων (ανάλογα με την κατάταξη των προκριματικών), όπου θα αγωνιστούν σε 5 παιχνίδια με αντίπαλο και οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου θα αγωνιστούν στον τελικό, ενώ οι 2 δεύτεροι στον μικρό τελικό για την 3η θέση (θα υπάρξει αναλυτική προκήρυξη με τις λεπτομέρειες).

ΣΗΜ 1: Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για το Ομαδικό Γυναικών. Η τελική μορφή θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές.

ΣΗΜ 2: Παράβολο συμμετοχής δεν θα υπάρχει. Οι σύλλογοι όμως έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν τα παιχνίδια τους στην αίθουσα διεξαγωγής, εκτός αν αυτή προσφερθεί δωρεάν.

Κύπελλο Ελλάδος

Θα ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία με το Ομαδικό σε προκριματικούς ομίλους. Όλοι οι αγώνες θα γίνονται με το σύστημα Baker. Στα τελικά οι ομάδες θα αγωνίζονται σε 24 παιχνίδια και θα προκρίνονται οι 8 πρώτες ομάδες για τα τελικά, όπου θα αγωνίζονται με το σύστημα elimination (με αντίπαλο) σε 5 παιχνίδια μέχρι τον τελικό.

Trials Εθνικών Ομάδων

Η Επιτροπή Εθνικών ομάδων θα προτείνει στην ΕΟΜ λίστα αθλητών (Προ-Εθνική Ομάδα) που κατά την άποψή της πληρούν τις αγωνιστικές προϋποθέσεις να διαγωνιστούν στα trials για τον καταρτισμό μιας Εθνικής αποστολής για Ομαδικό Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (6άδα). Οι αθλητές αυτοί θα διαγωνίζονται σε αγώνα trials για τον καταρτισμό της εκάστοτε αποστολής. Τα έξοδά τους (μετακίνηση και διαμονή) θα καλύπτονται από την ΕΟΜ.

Για την Εθνική ομάδα Juniors θα ισχύσουν τα ίδια κριτήρια με περασμένες αγωνιστικές περιόδους, δηλαδή θα είναι επιλογή του εκάστοτε Ομοσπονδιακού προπονητή.

Τουρνουά και αγώνες

Η ΕΟΜ θα αναγνωρίζει και θα υποστηρίζει με κάθε μέσο που έχει στην διάθεσή της κάθε τουρνουά ή αγώνα που συμμετέχουν αθλητές και διοργανώνεται από άλλο διοργανωτή (σύλλογο, αίθουσα, εταιρεία κλπ). Οι αγώνες αυτοί μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Καταργούνται όλα τα παράβολα υπέρ της ΕΟΜ για τέτοιου είδους τουρνουά. Όλοι οι ΜΟ των αθλητών που αγωνίζονται στα τουρνουά αυτά (συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών πρωταθλημάτων των συλλόγων) θα προσμετρούνται στον υπολογισμό του ετήσιου ΜΟ του αθλητή ή της αθλήτριας. Μόνη υποχρέωση των διοργανωτών είναι να υποβάλλουν την προκήρυξη του αγώνα προς έγκριση καθώς και ειδική φόρμα με τα αποτελέσματα στο τέλος της διοργάνωσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

Δευτέρα, 6 Ιανουάριος 2014
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors
Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2014
Trials μεσογειακών
Κυριακή, 2 Φεβρουάριος 2014
Προκριματικά Ομαδικού Γυναικών
Κυριακή, 23 Φεβρουάριος 2014
Προκριματικά Ομαδικού Ανδρών
Κυριακή, 9 Μάρτιος 2014
Trials ΕΟ Γυναικών για Πανευρωπαϊκό
Κυριακή, 30 Μάρτιος 2014
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα (b&c bowlers)
Κυριακή, 13 Απρίλιος 2014
Τελικά Ομαδικού Γυναικών
Κυριακή, 27 Απρίλιος 2014
Προκριματικά Κυπέλλου
Κυριακή, 4 Μάιος 2014
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα
Κυριακή, 18 Μάιος 2014
Τελικά Ομαδικού Ανδρών
Κυριακή, 25 Μάιος 2014
Τελικά Κυπέλλου
Κυριακή, 22 Ιούνιος 2014
Trials ΕΟ Ανδρών για Παγκόσμιο

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το παραπάνω σχέδιο προγράμματος δεν διεκδικεί τις δάφνες του αλάθητου, ούτε αποτελεί πανάκεια. Οποιαδήποτε καλόπιστη κριτική είναι αποδεκτή, όπως και οποιαδήποτε εφαρμόσιμη αλλαγή.

Το πρώτο ψηφοδέλτιο μου, ήταν αναγκαίο για να κρατηθούν ισορροπίες του χθες . Το δεύτερο για να μπούμε στο σωστό δρόμο. Επιστρέφω τον «τζίρο» των 220.000 € που έκανε η ΕΟΜ στις αίθουσες και τους συλλόγους. Με αυτό τον τρόπο και μόνο ο χώρος μας θα ξανά ξεκινήσει. Οι σύλλογοι θα «τρέξουν» για νέα μέλη, οι αθλητές θα επανέλθουν στην «γειτονιά» τους με την καθοδήγηση των ιδιοκτητών. Παρεξηγήθηκα από την στάση που κράτησα υπέρ της ΕΟΜ και των αθλητών. Όταν όλοι κατέβαιναν από το πλοίο, κάποιοι άλλοι βρήκαν χώρο ύπαρξης. Ήθελα πολύ αυτό το πρόγραμμα να το καταθέσω τον Ιούλιο σε Γενική Συνέλευση. Το ΔΣ μου δεν με άφησε. Δεν ήξερε από αλλαγές διαχείρισης και επέμενε στην αφυδάτωση των διαδικασιών χωρίς να γνωρίζει από προβλέψεις.

Καλώ όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν πάνω στην παραπάνω πορεία, από την περιφέρεια αλλά και την Αθήνα, να επικοινωνήσουν μαζί μου (τηλέφωνο 6974141341, email: kalamaras@spaconservices.gr ) ώστε να στελεχώσουμε ενεργά το ψηφοδέλτιο που θα κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες και θα αποτελείται από νέους, άφθαρτους συνεργάτες. Η ΕΟΜ και η πορεία της από δω και εμπρός δεν είναι υπόθεση λίγων αλλά όλων. Πρέπει να είναι μια πορεία πέρα από φθορές και αντιπαραθέσεις συμφερόντων, με καθαρά αθλητικό έργο που θα πηγάζει από την συνεισφορά όλων μέσα από τις Επιτροπές, με σεβασμό αλλά και απαγκίστρωση από το παρελθόν.

1 σχόλιο:

aggelidis d είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.